Obsługa klienta - Skontaktuj się z nami

wyślij wiadomość

 

Zaznacz Antyspam:

Grzegorz Grzech GrzechHair
ul. Przebendowskich 49a, 81-526 Gdynia woj.Pomorskie

Tel +48 668-721-852
E-mail: zamowienia@grzechhair.com

NIP: 5882354581
REGON: 221244679
Nazwa rejestru: CEiDGGrzechHair care

Podwale Staromiejskie 109/112, 80-001 Gdańsk
Tel. +48 538-531-541Administratorem danych osobowych jest Grzech Hair Grzegorz Grzech z siedzibą przy ul. Przebendowskich 49a, 81-526 Gdynia. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: rodo@grzechhair.com. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1, lit a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., tj. RODO, oraz zgody osoby, której dane dotyczą, która może być w każdym momencie wycofana. Dane przetwarzane są w celu w celu oferowania, obsługi i realizacji usług finansowych, udokumentowania w/w czynności i zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów Grzech Hair Grzegorz Grzech. Administrator nie udostępnia danych, ani nie przekazuje danych do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych. Grzech Hair Grzegorz Grzech przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom kurierskim - UPS, DPD, Poczta Polska,InPost.

Dane przetwarzane w związku z zawartymi umowami o świadczenie usług zamówienia sprzedaży towarów będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu,  maksymalnie do 30 lat po zakończeniu współpracy pomiędzy podającym dane a Grzech Hair Grzegorz Grzech. Dane pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu ustania jej ważności. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego celu.