Zwroty:

Klient ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Jeżeli towar nie spełnia Państwa oczekiwań należy wypełnić formularz zwrotu i dołączyć go do przesyłki wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura), kartą gwarancyjną (jeśli była wydana) oraz zwracanym produktem.
Zwrot bez dostarczonych w/w dokumentów nie będzie rozpatrywany i automatycznie uzyska status "NIEZASADNEGO".
Zwracany towar należy przesłać na własny koszt na adres siedziby firmy:
GrzechHair
Grzegorz Grzech
ul. Przebendowskich 49A
81-526 Gdynia
Zwrot jest rozpatrywany w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki (z wszystkimi dokumentami).

Jako kwotę należności podlegającą zwrotowi rozumieć należy tylko i wyłącznie wartość zwracanego towaru. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli towar nie został dostarczony w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia lub otrzymania informacji o wysyłce, klient ma obowiązek zgłosić ten fakt, celem wyjaśnienia sprawy w terminie nie przekraczającym III miesięcy, licząc od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie towar zostaje uznany za dostarczony.

W razie zaginięcia przesyłki, powstałego z winy osób trzecich, firma GrzechHair zastrzega sobie 60 dni roboczych na ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji (złożenie reklamacji, odpowiedź reklamacyjna, itp.).

Odpowiedź w sprawie zwrotu zostanie przesłana na podany w formularzu adres mailowy lub udzielona telefonicznie.
Jako, że jest to produkt osobisty, nie są uwzględniane zwroty towarów używanych lub zniszczonych w wyniku złego użytkowania. Nie będą również przyjmowane zwroty włosów po zdjęciu zabezpieczeń które dla naszych klientek stanowią gwarancję tego, ze zakupiony towar jest nowy.