Klient ma prawo do zwrotu zamówionych towarów w terminie do 10 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz podać numer konta bankowego, na które ma zostać przekazany zwrot należności. Wszelkie zwroty bez pisemnego oświadczenia nie będą brane pod uwagę.

Jako kwotę należności podlegającą zwrotowi rozumieć należy tylko i wyłącznie wartość zwracanego towaru. Koszty wysyłki towaru nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli towar nie został dostarczony w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia lub otrzymania informacji o wysyłce, klient ma obowiązek zgłosić ten fakt, celem wyjaśnienia sprawy w terminie nie przekraczającym III miesięcy, licząc od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie towar zostaje uznany za dostarczony.

W razie zaginięcia przesyłki, powstałego z winy osób trzecich, firma GrzechHair zastrzega sobie 60 dni roboczych na ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji (złożenie reklamacji, odpowiedź reklemacyjna, itp.).

 

 

Zarówno zwrot (odstąpienie od umowy) jak i reklamacja możliwa jest TYLKO po odesłaniu:

 

1. nienaruszonego towaru (zwrot) lub reklamowanego towaru (reklamacja)

 

2. orginału dowodu zakupu

 

3. formularz reklamacji/ oświadczenia